Luchtwassers problemen veehouderij

Stikstof en ammoniak reductie, luchtwassers, voer

-

Veehouderij voortbestaan noodzaakt Biologische & Ecologische aanpak in Nederland en de wereld.


Persbericht:Prioriteit en noodzakelijke aanpak:

- Problemen Luchtwassers veehouderij
- Stikstof reductie melkveehouderij
- Krachtvoer levende have
- Reductie ammoniak emissie

TOEGESPITST OP ENKELE MAJEURE ONDERWERPEN WAARVOOR GEZAMENLIJK PROVINCIAAL BELEID EEN VOORWAARDE IS OM DE LEEFBAARHEID VAN NEDERLAND, SPECIAAL DE DICHTBEVOLKTE RANDSTAD EN DE KWALITEITEN VAN HET GROENE HART TE KUNNEN BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN. HET GAAT NU ACUUT OM BIOLOGISCHE EN ECOLOGISCHE KERNKWALITEITEN VOOR DE TOEKOMST VAN EEN GEZONDE VEEHOUDERIJ IN RELATIE TOT LEEFBAARHEID EN HET MILIEU!

Dat de ondernemers veehouderijen en agrarische bedrijven elkaar moeten versterken spreekt voor zich. Het streven naar het bevorderen van natuurlijk kwaliteiten en gezondheid van de veehouderij sector in Nederland, speciaal het Groene Hart staat centraal. De veevoeder bedrijven en veehouderijen moeten daarin samenwerken om het versnellen van de Duurzameveehouderijen te realiseren. Wij kijken uit naar koplopers in veevoeders in nader uit te werken voorstellen voor samenwerking en support met o.a Holland Feed Support Zij bieden een range producten waaronder het het biologisch hoogwaardige additief, NCC NATURAL CARBON CLAY met de unieke Kaolin mineralen waarmee preventief wordt ingezet op reductie schadelijke uitstoot o.a. ammoniak, methaan, fosfaat, mineraliseren mest, preventie infectieziektes, alternatief voor gebruik van zink-oxide en terugdringen antibiotica gebruik.

De dichtbevolkte Randstad en Het Groene Hart staan centraal bij de inzet en ambities om samen met de veehouders zorg te dragen en te werken aan het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van het milieu, voor een hoger en duurzaam rendement. Holland Feed Support als professionele partij, zet zich hier onderscheidend voor in met het onder de aandacht brengen van de vele positieve effecten van het 100% natuurlijke NCC in een pre-mix, dressing of te doseren aan de land-bouwhuisdieren.

Meer dan 10 jaar onderzoek heeft aangetoond dat het verstrekken van Natural Carbon Clay met het unieke zeldzame kaolin mineraal aan vee middels voeders de volgende voordelen kent:

* HET BINDT DE SCHADELIJKE STOFFEN. Natural Carbon Clay bindt verschillende (myco-)toxinen. Vaak werken deze toxinen cumulatief, zo ook met andere ziekteverwekkers: het dier vertoont geen vergiftigingsverschijnselen van een (myco-)toxinen alleen, maar de aanwezigheid van toxinen leidt tot een (ernstige) aantasting van het immuunsysteem van het dier, met als directe oorzaak dat; het dier vatbaarder wordt voor andere ziekteverwekkers. Gebruik van Natural Carbon Clay helpt dit gevaar te beperken, het bindt bijvoorbeeld gifstoffen van planten, zware metalen, aflatoxinen (mycotoxines), virussen en enterotoxines.

* HET BESCHERMT DE DARMCELLEN. De mucuslaag in de darm is een soort slijmlaag die op de darmwand ligt om de darmcellen te beschermen. Deze mucuslaag heeft dus een bufferwerking om aantasting van darmcellen door ziekteverwekkers te voorkomen en om een goede opname van stoffen door de darmcellen mogelijk te maken. Natural Carbon Clay helpt de mucuslaag in stand te houden waardoor de darmen dus minder aangetast kunnen worden. Dit komt uiteraard de gezondheid en daarmee de groei van het dier ten goede. Natural Carbon Clay kan daarom gebruikt worden als preventiemiddel tegen diarree en het verminderen van de ernst van diarree. (Song et all, 2011) Speciaal rond het spenen van biggen en gedurende de eerste fase bij kalveren is Natural Carbon Clay extra effectief.

Onderzoek wijst ook uit dat Natural Carbon Clay de darmcellen beschermt bij gebruik van pijnstillers.

*HET VERHOOGT DE VOEREFFICIËNTIE MET GEMIDDELD 12 %. Het verstrekken van Natural Carbon Clay heeft een positieve invloed op de voerefficiëntie. Dit mede doordat Natural Carbon Clay naast het wegvangen van allerlei ziekteverwekkers het een katalysatorfunctie heeft bij het afbreken van koolhydraten.

* VERBETERING VAN HET STALKLIMAAT / NATUURLIJKE AMMONIAK REDUCTIE MET ZO’N 50%. Doordat Natural Carbon Clay ammonium (NH4+) in de mest bindt, kan dit niet meer naar ammoniak (de gasvorm, NH3) overgaan. Dit geeft een beter en veiliger stalklimaat en vermindert irritatie aan de luchtwegen van de dieren.

* TERUGDRINGEN VAN ANTIBIOTICA GEBRUIK BIJ DIEREN.

Het gebruik van NCC heeft o.a. een positief Bio Safety effect op reductie van antibiotica gebruik bij dieren.

Praktijk heeft aangetoond dat bij gebruik van NCC het antibiotica gebruik in sommige gevallen tot zelfs 0 % kan worden gereduceerd! Internationaal vindt NCC al jaren naar tevredenheid gebruikers in de veehouderij,

Nederland loopt op dit terrein nog achter maar NCC wint steeds meer overtuigde gebruikers. De NCC producten voldoen vanzelfsprekend aan alle certificaten en valt tevens onder de vergunningsregeling van SKAL, waardoor het volledig biologisch inzetbaar is.

Voor meer informatie over de diverse hoge kwaliteit biologische producten en alternatieven voor antibiotica gebruik verwijzen wij u naar de website van dit bedrijf HollandFeedSupport.comReacties op dit persbericht eventueel te richten aan info@RandstadNieuws.nl

Meld nieuws