Voorbeeld Integrale aanpak inburgering gemeenten

Voorbeeld integrale visie en aanpak inburgering

-

ALPHEN GROEIT.
Voorbeeld integrale visie en aanpak inburgering voor Gemeenten door Echt Nederlands m.b.t. project Alphen aan den Rijn'U BEGRIJPT ONZE VERNIEUWENDE INTEGRALE VISIE OP INBURGERING GOED”

Persbericht voor Gemeenten en beleidsmakers inburgering

Sinds maart 2022 heeft Echt Nederlands een taalschool in Alphen aan den Rijn. De locatie is sindsdien gestaag doorgegroeid en nu, twee jaar verder, zijn er 26 groepen en bijna 250 cursisten.

De cursisten oriënteren zich op zelfredzaamheid in de samenleving, participatie, werk en soms ook studie. Naast de B1-route en de Z-route zijn er in Alphen namelijk ook cursisten gestart in de onderwijsroute. Verder is onlangs een tweede BVK (basisvaardighedenklas) gestart. In deze groep oriënteren cursisten zich bijvoorbeeld op hun beroepskeuze, studeren met een extra digitaal NT2-oefenprogramma en werken aan basale rekenvaardigheden. Ook is er een vijfde groep Oekraïners gestart. Omdat zij niet inburgeringsplichtig zijn, krijgen zij een ander lestraject aangeboden.

Archief
24 februari 2021 Categorie: Cursusaanbod Kwaliteit Nieuws

Het citaat en de kaart doen al vermoeden wat onlangs voor ons werkelijkheid werd:

Echt Nederlands heeft de aanbesteding voor de Inburgering officieel gegund gekregen en dat betekent dat wij met ingang van de nieuwe Wet Inburgering in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem het inburgeringsaanbod verzorgen!

De opdracht omvat de reguliere B1-leerroute en de Z-leerroute voor statushouders, beide inclusief MAP en KNM, en de MAP als losse module voor gezinsmigranten.

Wat zijn we hier blij mee: onze brainstormsessies, schrijven, reviewen en herschrijven van ons plan van aanpak en het toch wel spannende interview als onderdeel van de aanbesteding in het afgelopen najaar én al onze ervaringen van daarvoor leveren ons dit sublieme resultaat op.

“Wij achten u in staat om de stap te zetten van
traditionele taalles naar hoogstaand inburgeringsonderwijs.”

“U toont aan dat u onze vernieuwende integrale visie op inburgering goed begrijpt en kunt uitvoeren. Wij achten u in staat om de stap te zetten van traditionele taalles naar hoogstaand inburgeringsonderwijs”, aldus de beoordelingscommissie eind januari in het bericht over de voorgenomen gunningsbeslissing. Daarna duurde het nog even voor er overgegaan kon worden tot definitieve gunning. Gelukkig ontving de gemeente geen bezwaar en onlangs ontvingen wij dan ook een brief aangevuld met een zeer aangenaam telefoontje. We zijn blij met elkaar te gaan samenwerken!We kijken uit naar het implementeren van ons aanbod, het concreet maken van de samenwerkingen met lokale organisaties en natuurlijk de nadere kennismaking met de gemeenten en het verdere proces. Volgende maand staat de eerstvolgende afspraak gepland.

Wordt vervolgd… Ondertussen: op naar de volgende afspraken met Gemeenten en Sociale partners.

Meld nieuws