Voorbeeld Integrale aanpak inburgering gemeenten

Voorbeeld integrale visie en aanpak inburgering

-

Voorbeeld integrale visie en aanpak inburgering voor Gemeenten door Echt Nederlands m.b.t. project Alphen aan den Rijn'U BEGRIJPT ONZE VERNIEUWENDE INTEGRALE VISIE OP INBURGERING GOED”

Persbericht voor Gemeenten en beleidsmakers inburgering

24 februari 2021 Categorie: Cursusaanbod Kwaliteit Nieuws

Het citaat en de kaart doen al vermoeden wat onlangs voor ons werkelijkheid werd:

Echt Nederlands heeft de aanbesteding voor de Inburgering officieel gegund gekregen en dat betekent dat wij met ingang van de nieuwe Wet Inburgering in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem het inburgeringsaanbod verzorgen!

De opdracht omvat de reguliere B1-leerroute en de Z-leerroute voor statushouders, beide inclusief MAP en KNM, en de MAP als losse module voor gezinsmigranten.

Wat zijn we hier blij mee: onze brainstormsessies, schrijven, reviewen en herschrijven van ons plan van aanpak en het toch wel spannende interview als onderdeel van de aanbesteding in het afgelopen najaar én al onze ervaringen van daarvoor leveren ons dit sublieme resultaat op.

“Wij achten u in staat om de stap te zetten van
traditionele taalles naar hoogstaand inburgeringsonderwijs.”

“U toont aan dat u onze vernieuwende integrale visie op inburgering goed begrijpt en kunt uitvoeren. Wij achten u in staat om de stap te zetten van traditionele taalles naar hoogstaand inburgeringsonderwijs”, aldus de beoordelingscommissie eind januari in het bericht over de voorgenomen gunningsbeslissing. Daarna duurde het nog even voor er overgegaan kon worden tot definitieve gunning. Gelukkig ontving de gemeente geen bezwaar en onlangs ontvingen wij dan ook een brief aangevuld met een zeer aangenaam telefoontje. We zijn blij met elkaar te gaan samenwerken!We kijken uit naar het implementeren van ons aanbod, het concreet maken van de samenwerkingen met lokale organisaties en natuurlijk de nadere kennismaking met de gemeenten en het verdere proces. Volgende maand staat de eerstvolgende afspraak gepland.

Wordt vervolgd… Ondertussen: op naar de volgende afspraken met Gemeenten en Sociale partners.

Meld nieuws