Sustainable finance Green deal

Branding MVO Imago:/ FROG -SCAN

-

MVO communicatiebeleid: Ecocient Branding
COMMUNICATIE EN ORGANISATIE:DE FROG (scan) FORMULE WERKT EFFICIENT EN EFFECTIEFFootprint Reduction On Green - FROG MVO:
Strategische marketing-communicatie in een slow development economy. ECOCIENT.COM

Uw marketingbeleid en -communicatie zullen meer dan ooit effectief moeten zijn. Elke marketingeuro zal traceerbaar rendement moeten opleveren. Een succesvolle strategie voor de harde concurrentiestrijd binnen de huidige economie vereist om te beginnen een realistische aanpak. Nu,in het verloop van 2015, gaan wij een stap verder met de propositie: FROG MVO - scan.Creatief en Strategisch
We zoeken weer echte waarden en merken/producten met een echt verhaal. De FROG Scan begint daarom met een objectieve, nuchtere analyse van de echte kernwaarden en onderscheidende kwaliteiten van uw bedrijf en uw dienstverlening of producten.

De analyse vindt plaats tijdens een intakegesprek waarin ook de relevante aspecten van de marketing- en salesorganisatie aan de orde komen, en de tot nu toe ingezette middelen en media. Zonodig kan als tussenstap een beperkt indicatief onderzoek onder uw doelgroep ingelast worden.

Effectief met crossmediale strategie
Na de intake, analyse en evaluatie ontvangt u op korte termijn een advies en een strategisch plan van aanpak. De FROG-formule biedt optimale budgeteffectiviteit door een veelal verrassende crossmediale strategie.

Van Beek Communicatie, visie op de toekomst.

Van Beek Communicatie
visie in marketing en communicatie
T: 0654722813
e-mail ger@vanbeekcommunicatie.nl

vanbeekcommunicatie
Expertise van beek communicatie.
Strategisch Conseptueel Communicatieadvies
Beleidscommunicatie, Communicatiestrategie/-plan, Interne communicatie, Issues management, Mediabeleid, Public Affairs/lobby, Risicocommunicatie, Reputatiemanagement en branding, Strategisch advies

Management
Communicatiemanagement, Interim-management, Project-/procesmanagement

Onderzoek
Evaluatie, Factorenanalyse, Positionering, Stakeholder/actorenanalyse

Procesbegeleiding
Projectmanagement, Procescommunicatie, Procesmanagement


Footprint Reduction On Green / MVO FROG - SCAN

van beek communicatie

OES de Navigator naar MVO richtlijnen

oes richtlijnen

randstadnieuws
randstadnews

Meld nieuws
Herman Wijffels Groeien door Groene InventiviteitHerman Wijffels, Iedereen kan Ondernemer worden
Faltins boek is een opdracht om ‘ondernemer van je eigen leven’ te worden.