Sustainable finance Green deal

MVO - FROG Scan: Van beek Communicatie

-

Groene bedoelingen of communicatiestrategie?

Hoogste tijd voor een groene positionering van een duurzaam en groen imago

Doe de Frog-Scan MVO. Footprint Reduction On GreenMaak het verschil.

Hoe creëren we maatschappelijke impact en overtuiging bij onze stake holders, relaties en gebruikers van onze diensten en producten? Het positioneren van een duurzaam en groen imago is actueel

Van Beek Communicatie adviseert bedrijven en organisaties zich te onderscheiden. Want elke organisatie heeft een eigen cultuur en marketingbeleid waarop de positionering in de communicatiestrategie moet worden afgestemd.

MVO FROG - Scan / Footprint Reduction On Green /
Positionering.
Met de Frog Scan maken we een analyse van de markt en de positie die men daarin wil innemen. Samen bepalen we het strategisch stappenplan hoe we de gewenste doelstellingen en ambities in de marketing en geïntegreerde communicatie aanpak willen realiseren. Neem een beslissing, doe een stap in de groene richting en neem contact op voor een verfrissend gesprek.

De expertise van Van Beek Communicatie staat garant voor een consistente basis en kritisch inzoomen op duurzaamheid in het marketing- en communicatiebeleid. Dat geldt voor kleine en grotere organisaties en ondernemingen. Voor omvangrijke projecten verbreden wij de basis.
Die mogelijkheden zijn er door langdurige samenwerking met specialisten uit het netwerk. Kortom, neem de stap op weg naar een groene positionering en maak een oriënterende afspraak.
op de MVO FROG Scan.


Van Beek Communicatie werkt efficient en effectief, kortweg te noemen

Ecocient De nieuwe kernwaarde van de
MVO FROG - Scan

Na een intake gesprek wordt ingezoomd op hoofdpunten, kernkwaliteiten van uw organisatie en marketing- en communicatiedoelstellingen. Vervolgens presenteren wij u op korte termijn een advies en strategisch plan van aanpak.
De te bereiken effectiviteit wordt in een prestatie prognose vooraf opgemaakt.

Innovatief denken en effectief handelen in communicatie en organisatie zijn voorwaarden om met van Beek Communicatie van gedachten te wisselen. De organisatie, fysieke mogelijkheden en de gebruikte crossmedia en promotionele middelen worden kritisch beoordeeld en gewogen naar effectiviteit.

De werkwijze biedt direct resultaat. Onderdeel hierin is een verbreding in gebruik van de inzet van een nieuwe cross mediale/web strategie. Vanzelfsprekend niet zonder een voorafgaande test naar uw marktpositie en gewenste mogelijkheden-

van beek communicatie
Strategie: marketing - communicatie en organisatie
0654722813
e-mail ger@vanbeekcommunicatie.nlStrategisch Communicatieadvies
Beleidscommunicatie, Communicatiestrategie/-plan, Interne communicatie, Issues management, Mediabeleid, Public Affairs/lobby, Risicocommunicatie, Reputatiemanagement en branding, Strategisch advies

Management
Communicatiemanagement, Interim-management, Project-/procesmanagement

Onderzoek
Evaluatie, Factorenanalyse, Positionering, Stakeholder/actorenanalyse

Procesbegeleiding
Projectmanagement, Procescommunicatie, Procesmanagement

randstadnieuws
randstadnews

Als vervolg op onderstaande informatie


Specialisten in eco-marketing, gebiedspromotie en vastgoedcommunicatie.


Ger van Beek,
van beek communicatie
vanbeek communicatie
Strategie ecomarketing vastgoedcommunicatie

Randstad Nieuws/News

Meld nieuws
Herman Wijffels Groeien door Groene InventiviteitHerman Wijffels, Iedereen kan Ondernemer worden
Faltins boek is een opdracht om ondernemer van je eigen leven te worden.