Sustainable finance Green deal

Sustainable Finance Lab Herman Wijffels en

-

Sustainable Finance Lab
Sustainable Finance Lab.
Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab is op 3 oktober 2011 van start gegaan met een serie discussieavonden in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. Daarbij willen zij samen met de aanwezigen de meest relevante vragen op tafel krijgen en bespreken.

Sustainable Finance Lab Programma
In bijeenkomsten verkennen de leden van het Sustainable Finance Lab de vraag wat nodig is om te komen tot een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector.

Zij willen dat doen in samenspraak met betrokkenen uit de financiële sector, politiek, overheid, toezichthouders en de wetenschap. Elke avond zullen een of meer leden van het Sustainable Finance Lab de discussie inleiden om vervolgens met genodigden en de zaal daarover in gesprek te gaan.


De geldscheppende functie van banken betreft een bijzonder maatschappelijk prerogatief. De manier waarop banken daarmee omgaan is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd: het eigen vermogen van banken in verhouding tot hun activa is tot een historisch dieptepunt gedaald en de rol van allerhande vormen van schaduwbankieren en securitisatie is sterk toegenomen. In toenemende mate hebben banken hun vermogen tot geldschepping ingezet voor speculatie met (financiële) assets, voor interbancaire leningen etc. Steeds minder stond deze in dienst van de ontwikkeling van de reële economie, de financiering van de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving.

Urgent is nu de vraag hoe om te gaan met de huidige schuldenberg? Welke ordentelijke manieren bestaan er om deze tot behapbare proporties terug te brengen? Tegen welke verdelingsvraagstukken lopen we daarbij aan? Welke rol spelen centrale banken met de inkoop van staatsschuld en quantitative easing?

Naar de toekomst gaat het om vragen als: Is geld als schuld nog wel het meest geschikte instrument om de maatschappelijke ontwikkeling in de volgende fase te dienen? Moet de geldscheppende functie, geheel of gedeeltelijk, elders ondergebracht worden? Of volstaat een verdere conditionering van de banken: hogere kapitaals- en liquiditeitseisen, het fiscaal ontmoedigen van schuldopbouw en scherp toezicht op het risicoprofiel van de financiële instelling? Wat betekent dit voor het internationale en fluïde karakter van de hedendaagse financiële wereld?


Randstad Duurzame Economie / Green Business / Green Deal / MVO Marketingvisie - ECOCIENT

Ger van Beek Communicatie MVO marketing -communicatiestrategie

Meld nieuws Randstad nieuws / news

Meld nieuws
Herman Wijffels Groeien door Groene InventiviteitHerman Wijffels, Iedereen kan Ondernemer worden
Faltins boek is een opdracht om ondernemer van je eigen leven te worden.