Randstad Nieuws/News Economy

Randstad Nieuws Innovatie Zuidvleugel EPZ

-
Randstad Nieuws Economie-

EPZ: versterk toppositie Zuidelijke Randstad op connectiviteit

Provincie steekt ruim 21 miljoen in innovatie en duurzame energie

Eerste trein door spoortunnel bij station Delft

Start bouw protonenkliniek in Delft definitief

Fondsen voor InnovationQuarter

Zuidelijke Randstad in Brussel

EPZ: versterk toppositie Zuidelijke Randstad op connectiviteit

Een topregio kan niet zonder top-bereikbaarheid. Vanuit economisch perspectief is het daarom urgent om te blijven werken aan verbetering van de connectiviteit. Dit is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van clusters, ook op lange termijn.Dat zei Roland Wondolleck, directeur Rotterdam-the Hague airport en trekker van de actielijn Connectiviteit tijdens de EPZ vergadering op 16 maart.

De EPZ besloot om in te zetten op twee lijnen. Projecten en programma's die bijdragen aan de ambitie zal de programmaraad agenderen, supporten en partijen hieraan verbinden. Concrete voorbeelden hiervan zijn de snelle start van de aanleg A13-A16, viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid en de programmatische aanpak Beter Benutten. Ook het testen van innovatieve mobiliteitsconcepten juicht de EPZ toe.

Daarnaast ontwikkelen de EPZ partners een (middel)lange termijn handelingsperspectief op connectiviteit dat past bij de ambitie van de regio. Dit perspectief richt zich op de economische clusters en wordt opgesteld op basis van al gedaan en nog lopend onderzoek van MRDH, Provincie Zuid-Holland en het Rijk. Vragen die hierbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: met welke regio's dient de Zuidelijke Randstad goed verbonden te zijn? Hoe toegankelijk, betaalbaar, snel en duurzaam moet het openbaar vervoer zijn om internationaal te kunnen concurreren?

Campussen en Rode loper internationaal talent waren de twee andere thema's die tijdens de EPZ vergadering bij RijkZwaan in De Lier op de agenda stonden. Binnen de actielijn Campussen zet de EPZ in op drie prioriteiten: kennisuitwisseling tussen campussen, investeren in het innovatie-ecosysteem van campussen en branding en profilering.

De actielijn Rode loper internationaal talent richt zich op deelname aan Make it in the Netherlands, het landelijk actieplan ministerie OCW gericht op binding van internationale studenten. Tweede thema binnen deze lijn is enabling dual careers. Inzet is een rode loper naar carrièrekansen voor internationals en partners via support voor de uitvoering van het ICP plan 'Access to talent. Ten slotte zet de EPZ in op een rode loper door de regels: één ambitieus niveau van dienstverlening door overheden in de Zuidvleugel. Deze lijnen worden komende periode verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Branding Randstad Nieuws
De opgave van de regio is het vergroten van haar marketing power. De regio heeft sterke behoefte aan één breed gedragen 'verhaal' voor de regio dat met de juiste lading de Zuidelijke Randstad en haar sterke merken neerzet. Deze regio story wordt geladen door projecten en programma's uit de economische agenda. Inspirerende voorbeelden hiervoor zijn Brainport Eindhoven, Den Haag - Stad van Vrede en Recht, Hague Security Delta, Energy Valley en Make it Happen (Rotterdam). Het regioverhaal is richtinggevend voor alle regionale acties en acquisitie. Het verhaal verschaft focus zodat de regio een herkenbare speler wordt en interessant voor zowel Europa als andere wereldregio's.


Economische Programmaraad Zuidvleugel...

Bezoekadres:
WTC The Hague, 3e verdieping
Prinses Margrietplantsoen 32
2595 BR DEN HAAG
T: +31 88 4747 255
E: info@epzuidvleugel.nl

Contactpersoon:
Linco Nieuwenhuyzen, secretaris
M: +31 6 122 25 787
E: linco.nieuwenhuyzen@epzuidvleugel.nl
Twitter
LinkedIn
PlattegrondRandstad Nieuws Randstad News
Randstad News Nieuws click here

Meld nieuws