Randstad Nieuws/News Economy

Erasmus Innovatie Award Rosato Randstad Nieuws

Erasmus Innovatie Award

Resato International wint .Erasmus Innovatie Award 2015


nov 2015

Randstad Nieuws/News Innovatie Awards

Uit de resultaten van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2015 is Resato International tot de meest innovatieve onderneming van Nederland uitgeroepen. Resato ontving dan ook de Erasmus Innovatie Award 2015 op 19 november 2015 tijdens het ‘Innovation Festival 2015’ in de Rotterdam Science Tower uit handen van Jan Peter Balkenende.
Resato International ontwikkelt en fabriceert componenten en systemen op het gebied van hogedruktoepassingen. Een van deze oplossingen betreft de ACM waterjet (waterstraalmachine). De oplossingen van het bedrijf worden in tal van industrieën toegepast, waaronder de olie-, gas-, maritieme en chemische industrie.

Innoverend
Het bedrijf scoort bovengemiddeld op meerdere indicatoren van innovatie. Zo roemt de jury ‘de combinatie van het bedrijf om zowel nieuwe oplossingen als nieuwe markten te betreden. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van de ACM waterjet waarbij Resato één van de weinige partijen - wereldwijd - is die dergelijke oplossingen in eigen beheer produceren. Eén jurylid noemde het bedrijf ‘een verborgen kampioen van de Nederlandse industrie’.

Van productiegericht naar marktgericht
De omslag van een productgerichte naar een meer marktgerichte organisatie is door de jury ook niet onopgemerkt gebleven. Verder gaf de jury aan dat Resato International ‘een belangrijke werkgever is in het Noorden van het land’. Professor Volberda, juryvoorzitter vindt het bedrijf uit Roden een toonbeeld van sociale innovatie: mogelijkheden voor eigen initiatief van medewerkers, tolerantie voor het maken van fouten, kennisdelen en leren staan hoog op de agenda bij Resato. Al met al is de winnaar van de Erasmus Innovatie Award 2015 een voorbeeld van hoe veranderingen in technologieën én van de organisatie elkaar aanvullen.

Hanskamp AgroTech, TrackJack, en YoungCapital zijn andere toonaangevende voorbeelden van innovatieve bedrijven. Op basis van data uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2015, desk research en interviews bij bedrijven waren zij samen met Resato International genomineerd voor de Erasmus Innovatie Award 2015.

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Erasmus Innovatie Award 2015 bestond uit:

Thomas Grosfeld - Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW

Mariëtte Hamer - Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad

Theo Koster - Directeur van NEVAT

Bertholt Leeftink - Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie,
Ministerie van Economische Zaken

Frans van den Bosch, Hoogleraar Management Wisselwerking tussen Organisaties en Omgeving aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Henk Volberda - Hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Over het onderzoek
Research for Innovation, onder leiding van Prof. dr. Henk Volberda voert al meerdere jaren de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit om innovatie in Nederland in kaart te brengen en verder te stimuleren. Volberda is als hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan de vakgroep Strategisch Management & Ondernemerschap van RSM. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van INSCOPE - Research for Innovation, dat onderzoek doet naar sociale innovatie. Voor de totstandkoming van deze vragenlijst is gebruik gemaakt van bestaande schalen uit de academische literatuur.

De uitnodiging tot deelname aan deze survey is fysiek naar senior management van ongeveer 10.000 organisaties gestuurd. De vragenlijst is beantwoord door 563 respondenten. De respondenten zijn afkomstig van een breed scala van sectoren, waaronder de groot- en detailhandel en horeca (13%), agri, food, en tuinbouw (11%), en de bouwnijverheid en vastgoed (10%).


Jan Peter Balkenende 2015 Resato International Ministerie EZ strategisch management ondernemerschap Erasmus Innovatie Award


Resato International wins 2015 Erasmus Innovation Award


Date Friday, 20 November 2015

Based on the results of this year’s Erasmus Innovation Monitor, Resato International has been proclaimed the Netherlands’ most innovative enterprise of 2015. Former Dutch prime minister Jan Peter Balkenende presented the 2015 Erasmus Innovation Award to the organisation during the Innovation Festival 2015 held at the Rotterdam Science Tower on Thursday 19 November 2015.

Primary image
Resato International develops and manufactures high-pressure components and systems. One of the solutions offered by the firm is the ACM waterjet cutting system. Resato’s solutions are deployed in a wide range of sectors, including the oil, gas, marine and chemical industries.

Innovations into new markets
The firm scores exceptionally high on a number of innovation indicators. For example, the jury praises “the company’s ability to develop new solutions in tandem with its entries into new markets.” A good example of this approach is the development of Resato’s ACM waterjet. Resato is one of the few parties worldwide to manufacture a solution of this category in-house. One of the judges called the company “an unsung champion of the Dutch industrial sector”.

Complementing changes in technology and organisation
The panel also noted Resato International’s transformation from a product-orientated to a more market-orientated organisation. In addition, the judges pointed out the firm’s importance as a “major employer in the north of the Netherlands.” According to jury chair Professor Henk Volberda, the Roden-based firm exemplifies the benefits of ‘social innovation’: Resato sets great store by giving its employees the opportunity to unfurl initiatives of their own, make mistakes and learn from them, share knowledge and expand their expertise. All in all, the winner of the 2015 Erasmus Innovation Award 2015 is a good example of how changes in technologies and the organisation can be made to complement one another.

Hanskamp AgroTech, TrackJack, and YoungCapital are other prominent examples of private-sector innovation. Based on the data collected in the 2015 edition of the annual Erasmus Competition and Innovation Monitor, desk research and interviews with company representatives, the aforementioned firms were nominated together with Resato International for the 2015 Erasmus Innovation Award.

The jury responsible for selecting the winner of the 2015 Erasmus Innovation Award 2015 was made up of:

Thomas Grosfeld – innovation and top sectors policy specialist at the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

Mariëtte Hamer – president of the Social and Economic Council of the Netherlands (SER)

Theo Koster – director of NEVAT

Bertholt Leeftink - director-general of enterprise and innovation, Ministry of Economic Affairs

Frans van den Bosch – professor of management interfaces between organisations and environment at RSM

Henk Volberda – professor of strategic management and business policy at RSM


About the survey: the 2015 Erasmus Competition and Innovation Monitor
Since a number of years, INSCOPE – Research for Innovation has been performing the Erasmus Competition and Innovation Monitor under the supervision of Professor Henk Volberda. The objective of this annual survey is to map out – and encourage – innovation in the Netherlands. Prof. Volberda is affiliated with RSM’s Department of Strategic Management & Entrepreneurship as professor of strategic management and business policy. In addition, Volberda serves as the Scientific Director of INSCOPE – Research for Innovation. INSCOPE is a leading research institute in the field of social innovation. Drawing up the survey questionnaire, the INSCOPE researchers referred to existing scales from the academic literature. A physical invitation to contribute to this survey was sent out to the senior management of some 10,000 organisations. The questionnaire was completed by a total of 563 respondents from a wide range of sectors, including wholesale & retail and catering (13%); agri, food and horticulture (11%); and construction and real estate (10%). www.inscope.nl

More information
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is a top-tier European business school and ranked among the top three for research. RSM provides ground-breaking research and education furthering excellence in all aspects of management and is based in the international port city of Rotterdam – a vital nexus of business, logistics and trade. RSM’s primary focus is on developing business leaders with international careers who carry their innovative mindset into a sustainable future thanks to a first-class range of bachelor, master, MBA, PhD and executive programmes. RSM also has an office in Taipei, Taiwan. www.rsm.nl

For more information about RSM or this release, please contact Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager for RSM, on +31 10 408 2877 or by email at mschouten@rsm.nl.Randstad Nieuws / News

info@randstadnieuws.nl

van beek communicatie

Meld nieuws