Randstadnet R-Net OV bureau Randstad

R-Net Randstadnet R-Net 2028 van start

-

R-net 2028: Randstadnet hoogwaardig OV-netwerk in de RandstadUit studies van TNO en de OESO blijkt dat de Randstad langzaam afzakt naar de positie van Europese subtopper.
De Randstad is een polycentrische metropool, maar met name de slechte bereikbaarheid van de woon- en arbeidsmarkten binnen de Randstad belemmert verdere groei en ontwikkeling. Die ontwikkeling kan gekeerd worden door het openbaar vervoer netwerk binnen de Randstad een forse kwalitatieve impuls te geven. In opmerkelijke eenstemmigheid hebben alle betrokken bestuurders in de Randstad zich eind 2010 geschaard achter het visiedocument Randstadnet 2028 de belofte aan de reiziger. Nu is het zaak de visie om te zetten in concrete plannen en R-net ook echt gestalte te laten krijgen.

Randstadnet 2028 (R-net) is een ambitieus plan voor een samenhangend netwerk van trein, metro, (snel)tram en bus, dat afgestemd is op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Randstad. R-net zal voldoen aan hoge kwaliteitseisen en krijgt voor de reiziger een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling.
Het draagvlak onder bestuurders en ambtenaren om deze kwaliteitssprong te maken is groot. Voor R-net is een productformule ontwikkeld met een herkenbare uniforme huisstijl. Deze zal gefaseerd worden ingevoerd op de onderdelen van het netwerk, zoals de Zuidtangent, de toekomstige RijnGouwelijn en RandstadRail.Petrouschka Werther heeft Eric Bezem in de Directieraad opgevolgd, zij is hoofd van de Afdeling Regionale Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Marketingstrategie voor R-net
Het OV-bureau Randstad heeft aan Branddoctors (marketingbureau uit Nieuwegein) de opdracht gegeven een marketingstrategie voor R-net op te stellen. Deze marketingstrategie zal antwoord moeten geven op de vraag waar R-net voor staat. Welke associaties krijgen de reizigers als zij R-net zien. De marketingstrategie is voor R-net breed. De specifieke uitwerking moet gebeuren in de verschillende regio's op de daarvoor geëigende momenten. De invoering van R-net zal namelijk niet in één grote 'big bang' plaatsvinden, maar organisch ofwel geleidelijk bij de invoering van nieuwe concessies. Het kan dus zijn dat in de Metropool Regio Amsterdam al een aantal buslijnen met de kwaliteit, uitstraling en logo van R-net gaan rijden terwijl in de andere regio's R-net op straat nog niet zichtbaar is.

Vanuit het OV-bureau werkt een kernteam onder leiding van Jeske Reijs samen met Branddoctors om de strategie op te zetten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Reijsa@noord-holland.nl

Randstadnieuws

Reacties via meld nieuws klik hier

Meld nieuws
Randstadnet 2028 R-Net positinering van startRandstadnet 2028 (R-net) is een ambitieus plan voor een samenhangend netwerk van trein, metro, (snel)tram en bus, dat afgestemd is op de ruimtelijke ontwikkelingen in de Randstad. R-net zal voldoen aan hoge kwaliteitseisen en krijgt voor de reiziger een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling.