Economic Ecological Efficient accountable outcome

TBO Nederland / Ahmed Aboutaleb en Jeremy RifkinRotterdam en Den Haag, de Metropoolregio op weg naar TBO Nederland (Toekomstbestendig Ondernemen Nederland- Futureproof Nederland


Burgemeester Ahmed AbouThaleb groot voorstander van de economische visie van Jeremy Rifkin voor een visie en werken aan Futureproof NederlandMetropoolregio Rotterdam Den Haag stapt in Next Economy

Jeremy Rifkin: ‘The next economy and transition’
Location: Museo Nazionale Scienza Tecnologia Leonardo da Vinci, 25 September 2015, 21.00 hrs.


Ahmed Aboutaleb


“Cities will have a completely different challenge,” says Ahmed Aboutaleb, mayor of the City of Rotterdam. “That will put great pressure on social relations, culture, income and distribution. Will Rotterdam in the future use energy, or produce it?”

The new economy of Rotterdam
The famous thinker and adviser to world leaders Jeremy Rifkin was asked to design a concept for the new economy of Rotterdam. “What does such a new economy look like and how will it enables us to excel in the coming decades”, wonders mayor Aboutaleb.

Jeremy Rifkin explores how Internet technology and renewable energy are merging to create a powerful “Third Industrial Revolution.” He asks us to imagine hundreds of millions of people producing their own green energy in their homes, offices, and factories, and sharing it with each other in an “energy internet,” just like we now create and share information online.

ROTTERDAM PARTNER

World Expo Rotterdam 2025 zal een showcase zijn voor de economie van de toekomst. Een economie waarin iedereen tegelijk consument én producent is, waarin energie en grondstoffen duurzaam beschikbaar zijn en waarin economische grenzen en barrières zijn verdwenen. Eén van de grote visionairen van deze ‘Next Economy’, de econoom en internationaal politiek adviseur Jeremy Rifkin, sprak op Expo Milaan voor een select gezelschap bestuurders en ondernemers uit de regio Rotterdam-Den Haag.

Aanleiding voor de presentatie in Milaan is dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag overweegt om Rifkin te vragen om samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de Roadmap Next Economy op te stellen. Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen.

De Roadmap Next Economy bevat een strategie en uitvoeringsprogramma met investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht van de met 2 miljoen inwoners grootste stedelijke regio van Nederland te versterken.

In Milaan luisterde een hoge delegatie van bestuurders van onder meer de provincie, diverse gemeenten, bedrijven en samenwerkingsverbanden op het gebied van economische ontwikkeling naar het verhaal van Rifkin. Het zaaltje was broeiend warm maar het verhaal kwam niet minder krachtig door. Rifkin somde in hoog tempo op voor welke uitdagingen de wereldeconomie momenteel staat: een onhoudbare CO2 uitstoot die het klimaat verandert, stijgende werkloosheid en economische krimp in vrijwel alle landen en een explosief groeiende wereldbevolking.Het huidige verouderde economische model leidt ertoe dat energie en grondstoffen worden verspild en dat de wereldwijde inkomensongelijkheid onaanvaardbare dimensies aanneemt. ‘In 2014 bezitten de tachtig rijkste mensen op aarde net zoveel als de armste helft van de hele wereldbevolking’, aldus Rifkin. Maar Rifkin ziet ook dat het tij snel kan keren als bedrijven, kennisinstellingen en overheden beter gebruik gaan maken van intelligente technologie. Door grootschalige toepassing van sensoren en de aanleg van slimme netwerken voor energie en informatie ontstaat een ‘internet of things’ die de economische verhoudingen in de wereld radicaal op zijn kop gaat zetten. Rifkin noemt het de Derde Industriële Revolutie.

De regio Rotterdam-Den Haag wil de ontwikkelingen niet afwachten maar gaat versneld aan de slag. De next economy, met innovaties in medische zorg, voedselvoorziening, energieproductie en maakindustrie, biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen op alle niveaus. De Roadmap Next Economy maakt de regio Rotterdam-Den Haag tot een proeftuin voor wereldwijde metropoolgebieden. Tijdens de Expo van 2025 wil de regio de wereld bij elkaar brengen om de aandacht te richten op innovaties die de sterk verstedelijkte delta’s van de wereld leefbaar kunnen houden.IR. Ron Voskuilen - ROTTERDAM PARTNERS
Randstad Nieuws Randstad News SUSTAINING PEOPLE / TBO NEDERLAND


info@randstadnieuws.nl


Meld nieuws