Randstad persberichten pers

Europees merkenrecht veranderingen

-

Veranderingen in het Europees merkenrecht

Willem Leppink
Advocaat, partner
Willem is advocaat en partner bij Ploum en geeft leiding aan het team intellectuele eigendomSabin Tigu advocaat / PLP

Merk en model

In het Europees merkenrecht vinden diverse wijzigingen plaats. Het Europees Parlement heeft namelijk ingestemd met de belangrijkste hervormingen in het Europees merkenrecht. Deze hervormingen zijn van belang voor zowel nationale als Gemeenschapsmerken. In de Benelux zijn de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd.

Wijzigingen

Als we het hebben over een duidelijke en zichtbare verandering dan is het uiteraard de terminologie. Hebben we het niet meer over een “Community Trademark” of wel “Gemeenschapsmerk”, maar over een “European Union Trade Mark”, ook wel het “Uniemerk”. Ook de naam van OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) wordt gewijzigd in “European Union Intellectual Property Office”. Deze veranderingen zijn niet heel erg spannend en juridisch van aard, maar het is goed om te zien dat er geprobeerd is om eenduidigheid te creëren. De hervormingen in het Europees merkenrecht hebben namelijk als doel het merkenrecht in Europa effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken.

Naast deze terminologische wijzigingen, zijn er uiteraard ook andere wijzigingen ingevoerd die wel degelijk een belangrijke rol gaan spelen in de praktijk. Zo is het niet meer noodzakelijk om bij een merkregistratie een grafische voorstelling van het merk in te dienen. Uiteraard moet het teken omschreven worden op precieze en duidelijke wijze en moet het teken onderscheidend vermogen bezitten voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

Een andere wijziging die de hervormingen met zich meebrengen zijn de kosten voor de registratie van het merk. Waar voorheen de kosten voor een merkinschrijving voor de eerste drie klassen hetzelfde was, dient een merkhouder voortaan bij een merkregistratie of merkvernieuwing per klasse te betalen. We moeten nog even wachten of de Benelux ook deze mogelijkheid zal overnemen, maar daar lijkt het wel op.

Een andere belangrijke wijziging voor de praktijk is dat er op den duur een administratieve procedure voor nietigheid of verval van een merk bij de nationale merkenbureaus zal komen. Op dit moment zijn merkhouders nog genoodzaakt een gang naar de rechter te maken om een vervallen- en nietigverklaring te vorderen. Dit is op den duur niet meer nodig. Naar verwachting wordt de administratieve procedure in de Benelux veel sneller ingevoerd dan de maximale termijn van zeven jaar.

Wat betekent dit voor u?

Merkhouders hebben nog meer rechten en beschermingsmogelijkheden. Zo is het gemakkelijker om geuren, kleuren en smaken in te schrijven als merk. Er is namelijk geen vereiste meer van het indienen van een “grafische voorstelling van het merk”. Daarnaast zijn er veel meer mogelijkheden om in verzet te komen tegen gebruik van uw merk door derden.

Een ander voordeel is dat de kosten voor een afzonderlijke merkaanvraag in één klasse voordeliger is, waardoor het mogelijk interessanter is om over te gaan tot een merkregistratie. Tot slot is de vervanging van kostbare civiele gerechtelijke procedures toe te juichen. De nietigheid of verval van een merk zal dan via een goedkopere administratieve procedure worden afgehandeld.

Advies nodig?

Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, zodat uw merken ook na de inwerkingtreding van de hervormingen goed beschermd zijn. De specialisten binnen het intellectuele eigendom waaronder onze merkengemachtigde Arlette Molenaar zorgen ervoor dat u altijd optimaal geadviseerd wordt over onder andere merkbescherming en merkregistraties. Als u hier meer informatie over wilt, neem dan gerust contact met ons op.

Sabin Tigu
T +31 10 404 1171
M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl


Randstad Nieuws/News
info@randstadnieuws.nl

Meld nieuws