Bestuur en Toezicht workshops FutureProof

Corporate Governance Code Commissie

-

De Corporate Governance Code Commissie

Monitoring Commissie Corporate Governance

De Corporate Governance Code
In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practice bepalingen opgenomen die zich richten op het stimuleren van goede governance bij beursgenoteerde vennootschappen.

Geschiedenis van de Code

Over de Code
De Code regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Beursgenoteerde vennootschappen gebruiken de Code als handvat voor de inrichting van hun governance. Daarnaast is de Code voor vele andere ondernemingen en instellingen een inspiratiebron en zij kiezen ervoor de Code vrijwillig toe te passen.

Beursvennootschappen leggen verantwoording af over de naleving van de Code in het bestuursverslag. Volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe worden de bepalingen in de Code nageleefd door deze toe te passen of uit te leggen waarom van de betreffende bepalingen wordt afgeweken. Nederlandse institutionele beleggers zijn verplicht in hun jaarverslag verantwoording af te leggen over de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Code die tot hen zijn gericht.

Zelfregulering
De Code is een instrument van zelfregulering van marktpartijen, de zogenaamde schragende partijen. De schragende partijen van de Code zijn: Eumedion, Euronext, FNV, CNV, Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en VNO-NCW.

Belangrijke documenten
Corporate Governance Code 2016


Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (de Code) ...

Zie ook

Website Eumedion
Website Euronext
Website CNV
Website FNV
Website VEUO
Website VNO-NCW
Website VEB


Service Contact
Wilt u contact opnemen met de Commissie? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat via secretariaat@mccg.nl.

Postadres

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

p/a Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Secretariaat:

De heer R.R.D van der Velde

Mevrouw S.M. de Mik

English
Archief
Over deze site
Copyright Privacy

Toegankelijkheid
Kwetsbaarheid melden

Meld nieuws