HOBOKEN gebiedsvisie ontwikkeling

Rotterdam Hoboken 2030

International topmilieu met ruimte voor lichaam en geest.Met Rotterdam Hoboken 2030 benutten de partijen de excellente diversiteit om een internationaal gewaardeerd topmilieu te realiseren voor medisch onderzoek en bedrijvigheid, onderwijs en cultuur. Zij zorgen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met goed ingepaste verbindingen en aantrekkelijke verblijfplaatsen. Zij creëren hiermee ruimte voor lichaam en geest met een positieve uitstraling naar de omgeving. Hiermee versterken zij de Rotterdamse economie en maken zij het wonen, werken en verblijven in Hoboken aantrekkelijk voor velen.Streefbeeld 2030
Hoboken is in 2030 een internationaal topmilieu met een belangrijke economische betekenis
voor de stad Rotterdam op de terreinen van medische zorg en kennisintensieve medisch gerelateerde bedrijvigheid. Daarnaast hebben de culturele instellingen een grote antrekkingskracht
op een internationaal publiek.

Medisch cluster
De verschillende topinstellingen in Hoboken dragen met hun activiteiten en gebouwde omgeving ieder op eigen wijze bij aan het scheppen van ruimte voor lichaam en geest. Het welbevinden van de mens staat voor hen centraal.
In 2030 staat hetErasmus MC wereldwijd bekend om haar doorbraken op het gebied van medisch onderzoek, en nieuwe vormen van zorgaanbod.
In de nieuwbouw stimuleren groene daken en atria en het gebruik van duurzaam materiaal het natuurlijke herstelvermogen van de patiënten.
Het zicht op de parken en de korte looplijnen naar groene ruimte dragen ook bij.
Er is aandacht voor rust rond de afdelingen van het Erasmus MC waar kwetsbare patiënten verblijven. Patiënten voelen zich alleen al door de prettige omgeving een beetje beter. Medewerkers, studenten en bezoekers voelen zich uitgenodigd tot gezond gedrag en kunnen tussen de bedrijvigheid door rust en ontspanning vinden binnen het gebied.
Voor Erasmus MC is healing environment een centraal thema bij de nieuwbouw en wordt ook bij de bebouwing in de omgeving op creatieve en zichtbare manieren toegepast. Voor Hoboken is healing environment inspiratiebron voor het thema �ruimte voor lichaam en geest.�

Slimme economie
Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam werken vanuit de nieuwe Stadscampus nauw samen met ondernemers op het gebied van zorg en technologie.
Veel spinoff bedrijven hebben zich gevestigd op de Science Boulevard. Door de samenwerking van de
kennisinstellingen en de Rotterdamse Life and Health Sciences ondernemers is er voor de bedrijven een gunstig ondernemersklimaat ontstaan. De bedrijven op de Science Boulevard houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vernieuwing van zorgprocessen
voor ondersteuning van ICT en domotica en met innovatieve zelfzorgproducten.
Hoboken is een internationaal innovatief topmilieu. De bedrijven zorgen voor honderden nieuwe arbeidsplaatsen voor (inter)nationale onderzoekstalenten die kennis omzetten in nieuwe producten.
De nadruk op groei en werkgelegenheid in deze schone sectoren is bovendien slim, omdat dit
goed is voor milieu en gezondheid in Hoboken. De cultuurinstellingen plukken de vruchten van
hun investeringen in uitbreiding en verbreding van hun activiteiten.
Duizenden extra bezoekers vanuit de hele wereld nemen jaarlijks kennis van nieuwe ontwikkelingen in de kunst en cultuur.meer lezen klik hier
Randstad Nieuws / News

Meld nieuws