Drijvende woningen Aqua woningen

Drijvende woningen - NEN 2768 richtlijn

-

Ruimte voor bouwen op water
Waterwonen is in. Woningen op het water die meebewegen met de waterstand, zijn populair. Bovendien wordt de hoeveelheid beschikbare grond voor woningbouw steeds kleiner. Maar hoe sluit je waterwoningen aan op gas, licht, water en riolering?

Een aantal gemeenten in Nederland is al bezig met het realiseren van waterwoningen: IJburg, Lelystad, Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Delft, Westland, Lent. Gaat het ook om kantoren, dan wordt dit �peilbestendig bouwen� genoemd. Verstedelijking op het water die vergelijkbare maar ook andere eisen stelt dan aan een �normale� woonark.

Andere normen nodig
Dat vraagt dus ook om andere normen. Mede door interpretatieproblemen in de bouwregelgeving en aspecten die ongedekt zijn in bestaande normen, is er nog sprake van een nichemarkt.
Dit probleem is voor een deel ondervangen door een recentelijk verschenen handreiking van de Inspectie van VROM. Daarin staat hoe de bouwregelgeving mag worden geïnterpreteerd in relatie tot drijvende woningen en peilbestendig bouwen.
De conclusie voor de nutsaansluitingen en de plaats van de meterkast is als volgt. Volgens het Bouwbesluit mag de eigenaar van de drijvende woning zelf bepalen of de meterkast in de woning komt te staan. Hij moet dan wel zorgen voor leidingdoorvoeren en mantelbuizen vanaf 2 cm buiten de uitwendige scheidingsconstructie tot in de meterkast, zodat de netbeheerder een aansluiting kan maken.

NEN 2768
Deze leidingdoorvoeren en mantelbuizen moeten voldoen aan de norm NEN 2768. Maar deze norm is duidelijk niet toegeschreven op drijvende woningen. Het aansluitprobleem daarvan is dus nog niet opgelost. Daarom eisen de gasbedrijven nu nog dat de meterkast op de wal komt. Op deze wijze zijn ze niet verantwoordelijk voor het stukje leiding naar de woning.
Het lijkt een kwestie van wachten op de ontwikkeling van innovatieve technieken en beheersystemen voor de aansluiting van waterwoningen en -gebouwen op de nutsvoorzieningen.

Installatieaansluittechnieken
Deze nieuwe technieken moeten gestandaardiseerd worden in normen, anders sluiten ze niet op elkaar aan. Na het nodige vooronderzoek hield NEN dit najaar een goed bezochte startbijeenkomst over de normalisatie van peilbestendig bouwen. Naar aanleiding daarvan is een speciale normcommissie Waterwonen en peilbestendig bouwen in het leven is geroepen. Deze zal onder meer aanbevelingen doen voor de bestaande normcommissies die zich toeleggen op de verschillende installatieaansluittechnieken.

Noodwet
Verder komt er een noodwet van VROM die regelgeving buiten werking kan stellen die ten koste gaat van innovatie. In het kader van peilbestendig bouwen kan dat betekenen dat het Bouwbesluit op een aantal aspecten buiten werking treedt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Backer Mohrmann, telefoon (015) 2 69 01 60 of stuur een mail naar b.mohrmann

Meld nieuws