Vastgoedontwikkeling Top Level Development

projectontwikkeling Top Level Development

-

Alex Kanters - Peter Noordanus - Jan Sips


Topleveldevelopment werkt onderscheidend in dit speciale marktsegment.


Wonen/werken/winkels/gebiedsontwikkeling
TopLevel Development BV heeft de ambitie duurzame woon- en stedenbouwkundige concepten te ontwikkelen, die vooral zijn gericht op de wensen van de gebruikers.

Energieneutraal en duurzaamheid speelt hierbij een essentiele rol, duurzaam ontwikkelen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Het betekent voor ons kiezen voor oplossingen die het minst milieubelastend zijn. Nu en in de toekomst, dit in het belang van mens, dier en natuur. Voor TopLevel Development BV is duurzaamheid 'a way of life'. Daarbij zijn de huidige en toekomstige levensstijl en de menselijke maat ons uitgangspunt. Wij maken deze ambitie waar door onze marktkennis te combineren met een integrale benadering van stedenbouw en architectuur.

Door middel van een uitgekiend differentiatiebeleid zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren voor uiteenlopende doelgroepen. Wij zijn specialisten in woningen voor speciale doelgroepen zoals, starters op de woningmarkt, groepswoningen, levensloopbestendig wonen en begeleid particulier opdrachtgeverschap. Daarmee bieden wij alle ruimte voor individuele keuzes en is expressie in balans met de collectieve stedenbouwkundige en architectonische structuur.TopLevel Development BV begrijpt de consument en heeft respect voor de omgeving en de maatschappij. Wonen wordt niet alleen meer in de woning zelf beleefd, maar met name rondom de woning. Een hoog ambitieniveau en kwaliteit van het openbaar gebied, afgestemd op de beoogde woonconsumenten is bij ons dan ook een vanzelfsprekendheid.

Het wonen is een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het hangt samen met het zijn van de mens, het wonen is: de wijze, waarop jij bent en ik ben, de manier, waarop mensen op de aarde zijn. (Heidegger, 1954, p.42)

Lage kosten
TopLevel Development BV is een relatief kleine organisatie, die echter alle kerncompetenties voor vastgoedontwikkeling in huis heeft.

Voor niet kern competenties gaan wij (structurele) samenwerkingen aan met partijen. Daarnaast werken wij nauw samen met gemeenten en corporaties om hun plannen waar te maken, zoals uitbreiding, herstructurering alsmede renovatie en nieuwbouw.

Daarbij zijn wij een betrokken en betrouwbare samenwerkingspartner. Wij nemen de regie over de ontwikkeling van deze diverse projecten. Uiteindelijk zullen wij zorgdragen voor een tijdige, succesvolle afronding van de projecten.

Voor advies zie de site:
topleveldevelopment

e-mail jansips@topleveldevelopment.nl


Contact
TopLevel Development BV (Weert / Terneuzen)

Website: www.topleveldevelopment.nl
Email: info@topleveldevelopment


Archief foto


Nieuws Vastgoed nieuws: Randstad nieuws / news

info@randstadnieuws.nl

Ger van Beek / van beek communicatie

Meld nieuws