ICT specialisten Project Management

Mastering Project Management InCompany Webinar

-


Mastering Project Management Success Webinar of Incompany

Incompany / Webinar

Krijg grip op projecten & bereik die resultaten die er ècht toe doen

De kracht van succesvol projecten draaien ligt in het optimaal met elkaar laten samenwerken van alle betrokkkenen die hetzelfde doel voor ogen hebben.
Gedurende deze masterclass leert u hoe u soft & hard skills op het juiste moment en op de juiste manier inzet.Bekijk het programma |Bekijk de brochure
|ICT Academy opleidingsgids


Webinar: Mastering Project Success
Er wordt in Nederland wat aangemodderd met projecten. Tijdens het LIVE of een Incompany webinar Mastering project success inspireren wij u om anders naar projecten te kijken.

Over IIR InCompany trainingen
IIR heeft veel ervaring met complexe veranderingsprojecten. Het programma met praktijk cases wordt gewaardeerd door de hands-on aanpak.
Meer informatie over InCompany webinars? Meld u nu aan

Speerpunten

Hoe krijg en behoud ik invloed op projecten?
Leer herkennen en handelen naar voortekenen die horen bij projecten die op drift raken
Verkrijg inzicht in de psychologie van projecten en leer die te besturen.
Leer interveniëren op bedreigingen vanuit onverwachte hoek
Hoe zorg je ervoor dat de opdrachtgever betrokken blijft?

Uniek!

Extra veel praktijk, coaching, intervisie en rollenspelen.

Intake: voor aanvang van de masterclass vindt er een persoonlijke intake plaats door een van de docenten.

Wilt u meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Jeremy Stevens: j.stevens@iir.nl
020 - 580 54 55

Deze training InCompany volgen?

Wij kunnen deze training volledig afstemmen op de behoefte van uw organisatie of afdeling. Neem hiervoor contact op met adviseur Reinier Terpstra. Bel: 020 - 580 54 41 of mail r.terpstra@iir.nl

Uw resultaat:

Eerlijke diagnose kunnen stellen van je project en omgeving
Leren hoe je draagvlak en bestaansrecht voor je business case creëert
Herkennen van groepsprocessen, escaleren als interventie en conflicthantering
Leer verbinding te houden met je omgeving zodat je effectief kan interveniëren
Een netwerk van gelijkgestemden, met wie ook na afloop van het programma ervaringen uitgewisseld kunnen worden.ICT Whitepaper: De 9 Challenges voor ICT-Projecten
Het jaarlijkse CHAOS-onderzoek van The Standish Group aan dat het percentage falende ICT-projecten onverminderd hoog blijft. Deze whitepaper behandelt 9 challenges die men tegen kan komen bij ICT-projecten.

Speciaal voor:

Lijn- of portfoliomanagers
Programmamanagers
Senior projectmanagers
Contractmanagers
Toezichthoudende of kaderstellende beroepen
Bekijk het programma

Online leeromgeving

Alle presentaties, video's, artikelen en huiswerk staan op onze online leeromgeving. Zo heeft u alle cursusinformatie op één plek! Ook kunt u hier makkelijk contact houden met andere deelnemers, of vragen stellen aan uw docent.
Meer informatie

Volg IIR op social media

Kijk voor meer nieuws, artikelen & video's op social media.

Programma

De Psychologie van de business case

Doel van deze dag is: Het opzetten van een relevante business case en de aspecten zoals cultuur, gedrag, drijfveren ervaren.
Rode-draad thema: Jouw situationele omstandigheden leren lezen

Middag: Draagvlak en bestaansrecht krijgen

De business case
Stakeholder
Stuurgroep
Sponsoren
Diner: Kennismaken en achtergronden van elkaar leren kennen

De cultuur (en cultuurverschillen) van en binnen de organisatie (-onderdelen)
Drijfveren en gedrag van spelers rondom projecten
Eigen karakter en waardes versus die van andere spelers

Vraag hier de brochure aan voor het volledige programma

De Projectinitiatiefase: de randvoorwaardes voor succes!


Doel van een webinar dag is: Focus in je project brengen voor het behalen van concrete toegevoegde waarde
en omgaan met onzekerheid.
Rode-draad thema: Verhoog je executiekracht


Veranderende rol van de Project Manager & Opdrachtgever
Het samenstellen van het team en logische werkverdeling (workpackages)
Omgaan met resources, resource-claims en conflicten hierbij
Echte risico-inventarisatie, weging, en tegenmaatregelen
Samenwerking tussen alle belanghebbenden
Reduceer onnodige complexiteit: bijvoorbeeld kleefgedrag en conflicterende eisen
Omgaan met torpedos; interveniëren op bedreigingen vanuit onverwachte hoek
De kunst van het vormgeven van beslissingen
Diner: Rondom het thema een project-blauwtje lopen?


Commitment halen en vragen: zeggen versus doen!
Werken met verborgen agenda�s


Effectief regievoeren

Leren van het effectief aansturen van leveranciers voor jouw eigen project.
Rode-draad thema: Herkennen van groepsprocessen, escaleren als interventie en conflicthantering


Waardecreatie versus leveranciersafspraken: Inspanning, Resultaat, Toegevoegde waarde
(H)erkennen van belangen van leveranciers
Onderhandelingstechnieken
Kies de juiste interventiestijl
Management van wederzijdse verwachtingen
Kleine lettertjes in contract
Voorkomen van en dealen met vendor lock in
Effectief escaleren i.p.v. de noodrem
Diner: Rondom het thema conflicthantering (met leveranciers)


Onderhandelingsvaardigheden en technieken
Meer inzicht in groepsgedrag en systemische principes: waarom mensen in groepsverband contraproductief gedrag vertonen
Sturen op groepsprocessen


Leiderschap en gedrag bij projecten in uitvoering

Psychologie van projecten en koers houden.
Rode-draad thema: Leiderschap

Op leven en dood in de stuurgroep: hoe pak ik effectief mijn rol in en rond de stuurgroep van programmas en projecten? Hoe houd je de stuurgroep sterk?
Integriteit als instrument gebruiken om gedrag te beïnvloeden
Welke voortekenen horen bij projecten die op drift raken en wat kan ik daar vanuit mijn rol aan doen?

Sturen op inhoud of op proces?
Business cases levend houden: hoe doe ik dat?
Gemak en ongemak van architectuur en andere kaderstellende partijen.

In control zijn of controleren?
Rondom het thema energie in het project houden

Interventiestijlen (deels voortbordurend op de inzichten over persoonlijkheden in dag- 1)
Rollenspel & Intervisie

Feedback & review

Thema: Wat hebben we geleerd, wat hebben we toegepast en waar hebben we nog moeite mee? Een laatste keer oefenen van het voorkomen van je valkuilen.

Vraag hier de brochure aan voor het volledige programma


Trendwatcher
IIR ICT Academy - Sander Duivestein

Randstad Nieuws Randstad News
Randstad News Nieuws click here

Meld nieuws