Investeren in Recreatie Zeeland vakbeurs Recreavak

Investeren in recreatie Zeeland vakbeurs Recreavak


Investeren in recreatie en tourisme Zeeland,
RECREAVAK is dé vakbeurs voor ontwerp, aanleg, bouw, inrichting en onderhoud van recreatie-, sportaccommodaties, vakantieparken, watersportcentra, wellness- en zorgcentra, attractieparken, seizoenhoreca en gemeentelijke openbare voorzieningen
PROVINCIE ZEELAND STEUNT INITIATIEF RECREAVAK EN DAAGT ONDERNEMERS UIT NU TE INVESTEREN*
namens gedeputeerde Zeeland

Namens het provinciebestuur wil ik de organisatie feliciteren met het initiatief om in een recreatieprovincie als Zeeland de vakbeurs "Recreavak" te organiseren.
Na de primeur voor Neeltje Jans, waar de vakbeurs vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, heeft de beurs nu haar intrek genomen in de Zeelandhallen. Een prachtige locatie met een professionele uitstraling, goed bereikbaar voor Zeeuwse ondernemers en voor bezoekers en standhouders uit de rest van Nederland en Vlaanderen.


Ook in het huidige digitale tijdperk blijft het belangrijk om elkaar (zakelijk) te blijven ontmoeten en met eigen ogen producten te zien en te voelen.
Diensten worden verleend door en voor mensen, voordat je in iets nieuws investeert, wil je uiteraard graag eerst persoonlijk kennis maken. Deze vakbeurs biedt hiertoe het ideale platform!

In de Provincie Zeeland is de horeca- en recreatiesector van groot belang voor de economie. De sector levert niet alleen voor veel mensen werk op, maar draagt ook sterk bij aan een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat. De sector vernieuwt zich op sommige onderdelen voortvarend (bijvoorbeeld als we kijken naar vernieuwingen bij de strandpaviljoens), maar blijft op andere onderdelen wellicht wat te lang door gaan met een verouderd product.

Het Provinciaal bestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid om Zeeland op alle fronten goed op de kaart te zetten. Dit werk is nooit af. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs zullen hier steeds met elkaar hun steentje aan moeten bijdragen.
Hoe houden we Zeeland aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren, en voor mensen om er met plezier te wonen, te werken en te recreëren?
Op het gebied van recreatie nemen we diverse initiatieven. Ons uitgangspunt hierbij is de focus LAND IN ZEE! Hiermee wordt Zeeland onderscheidend van de andere kustprovincies gepositioneerd als enige provincie in zee. Vanuit de Economische Agenda zetten wij in op het stimuleren van bestedingen en werkgelegenheid en op de vergroting van de beleving van Zeeland.

Ook ondernemers in de recreatiesector hebben er baat bij zich duidelijk te positioneren. Een onderscheidend product kan klanten trekken en ook op de langere termijn een bindende factor zijn. Ik daag u dan ook uit om te bepalen wat bij uw bedrijf de unieke factor is. Misschien ligt uw bedrijf aan de kust en kunt u het "kustgevoel" ook binnen uw bedrijf beleefbaar maken? Of is het juist het aanbod van lokale producten die u aanbiedt wat uw bedrijf onderscheidt van anderen en kunt u dit onderscheidend vermogen verder versterken.

Samen met bedrijven proberen we nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen.
Het gaat om het aantrekkelijk houden van zowel verblijfslocaties als dagrecreatieve mogelijkheden. Uiteraard is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de watersport. In een waterrijke provincie als Zeeland is het logisch dat volop ingezet wordt op die kwaliteiten door het ontwikkelen van hotspots en versterking van land-waterrelatie. Hiermee kan de regio zich sterk onderscheiden ten opzichte van andere bestemmingen. Zeeland moet het vooral hebben van een goede prijs/kwaliteit-verhouding en een hoogstaand voorzieningenniveau voor een breed scala aan doelgroepen. Zeeland kan zich verder onderscheiden door klantvriendelijkheid en een klantgericht aanbod.

Stil staan is achteruit gaan, bedrijfsleven en overheden moeten blijven investeren in het toeristisch-recreatief product van Zeeland. Een jaarlijkse vakbeurs op een goed gekozen moment in het seizoen is een prima gelegenheid om zich te laten inspireren door nieuwe trends en ontwikkelingen voor het komende seizoen of voor seizoenen daarna.

Een ondernemer moet steeds vooruit kijken en investeren om aan de vraag van de gast te kunnen voldoen.
Het gaat niet alleen over wat men vraagt of verwacht, maar vooral ook hoe je als ondernemer de klant positief kan verrassen. Hoe kun je net wat extras bieden aan de gasten?

Ik wens zowel de standhouders als de bezoekers een aangename en nuttige vakbeurs toe. Hopelijk levert uw bezoek veel inspiratie en plannen op die bijdragen aan de kwaliteit en vernieuwing van uw bedrijf en daarmee ook van onze provincie Zeeland.

Gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland


Bij ESC bepaalt u als ondernemer zelf de prijs van uw standruimte! Geen verplichte afname standbouw! Geen dure bijdrage aan catering waar uzelf nauwelijks gebruik van maakt! Full-service bepaalt uzelf!


Wilt u kennis maken met onze gerichte vakbeurzen? Klik dan onderstaand op onze evenementen, bij deelname aan meerdere ESC beurzen kunnen wij interessante aanbiedingen doen! Bij ons staat de kwaliteit en het belang van de exposant en de bezoeker centraal. >>> lees verder

Wilt u deelnemen aan onze beurzen of congressen?
Wij bouwen uw stand voor slechts 36,50 per vierkantemeter exclusief de huur van de beursvloer.
Neem contact op met onze projectleider >>> email
NU online boeken >>> DEELNAME RECREAVAK klik hier

Wilt u RECREAVAK bezoeken registreer u dan eerst gratis voor een entreebewijs.

. >>> gratis tickets

CONTACT / DEELNAME MOGELIJKHEDEN
Voor alle mogelijkheden die ESC u kan bieden kunt u contact opnemen met:

Kantoor ESC: 0113 751 394 / 0113 373 222
Marco van Elswijk 06 12 64 86 27
Rein van Vliet 06 23 04 59 40

ESC / Event Services Center b.v.
Postbus 134 4460 AC Goes
info@escgoes.nl

ESC GOES contactMeld nieuws