Integration courses in the Hague

Integration in the Netherlands by EchtNederlands.

-

تعلم اللغة الهولندية ودمجها
Integration In The Netherlands by www.EchtNederlands.nu - ask more...State Exams Dutch as a Second Language (Nt2)
The State Exams Dutch as a Second Language (Nt2) are the national language proficiency exams for non-native adult speakers, who want to study or work in the Netherlands. The Diploma State Exams Nt2 is officially recognized by the government
More information in Enlish


Click for English at the bottom!
Wat zijn de Staatsexamens Nt2?


De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn de landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Inhoud
Programma I en Programma II
Voor wie zijn de Staatsexamens Nt2?
Programma I en Programma II
De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

-
Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau.
-
Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.
U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past.

Voor wie zijn de Staatsexamens Nt2?
-
U wilt een opleiding volgen op het mbo, hbo of universiteit. De opleiding vraagt een Diploma Staatsexamen Nt2 als bewijs van taalvaardigheid.
-
U hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op mbo-, hbo-, of universitair niveau.
-
U wilt inburgeren op een hoog taalniveau.
-
U wilt naturaliseren en een officieel Nt2-examen op een hoog taalniveau doen.
Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang.

Het Staatsexamen Nt2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.

Het Diploma Staatsexamen Nt2 is een startbewijs. U kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten.


Randstad Nieuws Integratie in Nederland staatsexamen

Meld nieuws