Randstad Vacatures Veehouderij Agri Food

Eco job duurzaam werk / People Planet Profit

-

ECO-job omarmt de drie P's
ECO-job heeft zich aangesloten bij MVO-Nederland, een kennisplatform van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat een bedrijf rekening houdt met het effect dat het heeft op het milieu en de mensen binnen en buiten de organisatie. Alle processen van een bedrijf spelen een rol bij MVO.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen sprak ons al lange tijd aan, vertelt Jaap Feil van ECO-job.We beschouwen het als een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen. MVO plaatst het thema milieu in het bredere kader van lange-termijndenken en afwegingen maken in samenhang met sociale en economische belangen. Speciaal hiervoor zijn door duurzaamheidsgoeroe John Elkington de drie P's geformuleerd People, Planet en Profit ook wel de Triple Bottom Line genoemd. Het doel van het MVO-beleid is om een goede balans te vinden tussen deze drie elementen. Jaap Feil illustreert hoe de harmonie van dit duurzame drieluik bij ECO-job is vormgegeven.People
Feil: Binnen ECO-job gaan we uit van zowel de kwaliteiten van het individu als het gehele team. Dit beleid komt onder meer tot uiting in de grote vrijheid die onze medewerkers hebben, en de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben de vrijheid om hun eigen richting te kiezen, qua studie en werk. Volgens Feil komt een goed functionerend team het werkklimaat en de sfeer ten goede. Dat is dan ook de reden waarom ECO-job als werkgever het teambelang niet uit het oog verliest. Zo is het bedrijf actief met teamactiviteiten, elk kwartaal komt de gehele organisatie hiervoor bij elkaar. Daarnaast is er genoeg ruimte voor teamoverleg en andere teaminitiatieven.
Naast de eigen medewerkers is ECO-job ook verantwoordelijk voor alle werknemers die via het bedrijf werkzaam zijn bij klanten. Open en eerlijke communicatie staat voorop. Werknemers kunnen altijd aankloppen, mochten zij vragen of problemen hebben, benadrukt Feil. Daarnaast organiseert ECO-job ook studiedagen, speciaal voor de kandidaten die via het bemiddelingsbedrijf bij de uitlener werken. ECO-job participeert in tal van onderwijsinitiatieven, zoals leerwerktrajecten, en heeft daarnaast ruimte voor stagiairs in haar eigen organisatie. Met deze initiatieven hoopt ECO-job als intermediair bij te dragen aan de (loopbaan)ontwikkeling van jonge mensen.

Planet
Omdat we als bedrijf actief zijn in de milieubranche, voelen wij ons verplicht ook ons steentje bij te dragen aan de ontlasting van het milieu, vervolgt Feil, die de ambities uittekent die ECO-job koestert om daadwerkelijk maatregelen te nemen om het milieu te ontzien. Zo heeft het bedrijf maatregelen genomen om het papierverbruik te verminderen, en is de mogelijkheid in ontwikkeling om de CO2-uitstoot (van auto's en verwarming) te neutraliseren door het adopteren van bomen. Ook gaat het bedrijf groene stroom afnemen en scheidt het de afvalstromen. Daarnaast is ECO-job, als innovatieve organisatie, nog steeds op zoek naar mogelijkheden om (nog) milieuvriendelijker te opereren.

Profit
Profit betekent dat je als bedrijf naast economische winst ook maatschappelijke winst bij je afwegingen betrekt. Het behalen van een goed financieel resultaat is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van alles. We proberen een juiste mix te vinden tussen onze mensen en het milieu, stelt Feil nadrukkelijk. Uit zijn uitleg volgt dat ECO-job bereid is te investeren in maatregelen die de balans tussen de drie P's ten goede komt. In de toekomst wil ECO-job zich nog verder gaan verdiepen in mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, denk aan energiebesparing, educatieve projecten en sportsponsoring.

Eco Jobs site: Ecojob


Randstad Eco Jobs Nieuws / News

Meld nieuws