Natuurlijke alternatieven antibiotica veehouderij

Alternatieven antibiotica veehouderij

-
Prioriteit:

Alternatieven antibiotica
Biologisch Verduurzamen VeehouderijNederland, speciaal de dichtbevolkte
Randstad en milieu van Het Groene Hart!

Persbericht: Prioriteit Biologisch Verduurzamen VeehouderijVan onze verslaggever uit de Randstad.

Integrale visie;
met als planhorizon 2020;
een langetermijn doorkijk na 2020

TOEGESPITST OP ENKELE MAJEURE ONDERWERPEN WAARVOOR GEZAMENLIJK PROVINCIAAL BELEID EEN VOORWAARDE IS OM DE KWALITEITEN VAN HET GROENE HART TE KUNNEN BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN. KERNKWALITEITEN, TOEKOMST VEEHOUDERIJ EN HET MILIEU.

Dat de ondernemers veehouderijen en agrarische bedrijven elkaar moeten versterken spreekt voor zich. Het streven naar het bevorderen van natuurlijk kwaliteiten en gezondheid van de veehouderij sector in Nederland, speciaal het Groene Hart staat centraal. De veevoeder bedrijven en veehouderijen moeten daarin samenwerken om het versnellen van de Duurzameveehouderijen te realiseren. Wij kijken uit naar koplopers in veevoeders in nader uit te werken voorstellen voor samenwerking en support met o.a Holland Feed Support. Zij bieden het biologisch hoogwaardige additief,
NCC NATURAL CARBON CLAY met de unieke Kaolin mineralen waarmee preventief wordt ingezet op reductie schadelijke uitstoot o.a. ammoniak, mineraliseren mest, preventie infectieziektes, alternatief voor gebruik van zink-oxide en terugdringen antibiotica gebruik. Het Groene Hart staat centraal bij de inzet en ambities om samen met de veehouders zorg te dragen en te werken aan het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van het milieu, voor een hoger en duurzaam rendement. Holland Feed Support als
professionele partij, zet zich hiervoor onderscheidend voor in met het onder de aandacht brengen van de vele positieve effecten van het 100% natuurlijke NCC in een pre-mix, dressing of te doseren aan de land-
bouwhuisdieren.Meer dan 10 jaar onderzoek
heeft aangetoond dat het verstrekken van Natural Carbon Clay aan
vee middels voeders de volgende voordelen kent:

* HET BINDT DE SCHADELIJKE STOFFEN. Natural Carbon Clay bindt verschillende toxinen. Toxinen zijn deeltjes van schadelijke schimmels, planten of bacteriën die inwerken op de darmen. Vaak werken deze toxinen cumulatief met iets anders: het dier vertoont geen vergiftigingsverschijnselen van de toxinen alleen, maar de aanwezigheid van toxinen leidt tot een (ernstige) aantasting van het immuunsysteem van het dier, waardoor het dier vatbaarder wordt voor andere ziekteverwekkers. Natural Carbon Clay bindt bijvoorbeeld
gifstoffen van planten, zware metalen, aflatoxinen (mycotoxines), virussen en enterotoxines.
* HET BESCHERMT DE DARMCELLEN. De mucuslaag in de darm is een soort slijmlaag die op de darm-
wand ligt om de darmcellen te beschermen. Deze mucuslaag heeft dus een bufferwerking om aantasting van darmcellen door ziekteverwekkers te voorkomen en om een goede opname van stoffen door de darmcellen mogelijk te maken. Natural Carbon Clay helpt de mucuslaag in stand te houden waardoor de darmen dus minder aangetast kunnen worden. Dit komt uiteraard de gezondheid en daarmee de groei van het dier ten goede. Natural Carbon Clay kan daarom gebruikt worden als preventiemiddel tegen diarree en het vermin
deren van de ernst van diarree. (Song et all, 2011) Speciaal rond het spenen van biggen is Natural Carbon Clay extra effectief.

Onderzoek wijst ook uit dat Natural Carbon Clay de darmcellen beschermt bij gebruik van pijnstillers.

* HET VERHOOGT DE VOEREFFICIËNTIE MET GEMIDDELD 12 %.
Het verstrekken van Natural Carbon Clay heeft een positieve invloed op de voerefficiëntie. Dit doordat Natural Carbon Clay een katalysatorfunctie heeft bij het afbreken van koolhydraten.
* VERBETERING VAN HET STALKLIMAAT /
NATUURLIJKE AMMONIAK REDUCTIE MET ZO’N 50%.
Doordat Natural Carbon Clay ammonium (NH4+) in de mest bindt, kan dit niet meer naar ammoniak
(de gasvorm, NH3) overgaan. Dit geeft dus een beter en veiliger stalklimaat en minder irritatie aan de luchtwegen van de dieren.

* TERUGDRINGEN VAN ANTIBIOTICA GEBRUIK BIJ DIEREN.

Het gebruik van NCC heeft o.a. een positief Bio Safety effect op reductie van antibiotica gebruik bij dieren. Praktijk heeft aangetoond dat bij gebruik van NCC het antibiotica gebruik tot 0 % kan worden gereduceerd! Internationaal vindt NCC al jaren naar tevredenheid gebruikers in de veehouderij, Nederland loopt op dit
terrein nog achter maar NCC wint steeds meer overtuigde gebruikers.
De producten voldoen vanzelfsprekend aan alle certificaten waaronder SKALVoor meer informatie over de diverse hoge kwaliteit biologische producten en alternatieven voor
antibiotica verwijzen wij u naar de website van dit bedrijf www.HollandFeedSupport.com
Randstad Nieuws/News biologisch nieuws veehouderij


info@RandstadNieuws.nl

Meld nieuws